Om skolan

Skolan

Malung-Sälens gymnasieskola, MSG, har ca 300 elever fördelade på olika teoretiska och yrkesprogram. Freeridegymnasiet är ett av de senare då det har hotell- och turismprogrammet som grund.

Idrott präglar skolan; Freeridegymnasiet är en nationell idrottsutbildning (NIU) och det finns även riksidrottsutbildningar (RIG) inom snowboard och alpin skidåkning. Dessutom finns hockey, fotboll och ridning som individuellt val för de elever som inte går NIU eller RIG.

MSG använder en webbaserad lärplattform, GAFE (Google Apps For Education), i undervisningen – en klar fördel för elever som ofta är borta på läger eller tävlingar eller för alla de elever som lätt vill följa sin progression i de olika ämnena.

När eleverna börjar på skolan får de (hyra) varsin 13″ PC som ska med till skolan varje dag för att användas i undervisningen. Information om försäkring och garanti fås i början av första läsåret.  Hyresavtalet ska vara undertecknat av målsman innan datorn lämnas ut till eleven. När de tre åren på skolan är över får eleverna köpa loss datorn till marknadspris.

Elevernas ”viktigaste dokument”, den individuella studieplanen hittar både elever och föräldrar på Dexter. Vid skolstart i årskurs 1 får eleverna sin inloggning till Dexter. Dessa uppgifter ska vårdnadshavare ta del av. Är det så att eleven inte vill delge vårdnadshavarna detta kan man kontakta ulrika.lindholm@malung-salen.se  på Skolkansliet så ordnar hon en egen inloggning till vårdnadshavaren.

Programmet

Nationell idrottsutbildning Snowboard/Freeride

Vill du ta chansen att utvecklas som åkare under gymnasietiden samtidigt som du får en kvalitativ utbildning? Ta då tillfället att söka till Malung–Sälens gymnasieskola med variant av hotell- och turismutbildning med inriktning mot turism och idrott (certifierad nationell idrottsutbildning – NIU). Under vinterhalvåret förlägger vi två-tre träningsdagar i veckan i Sälenfjällen, träningen består av åkning i park, pist och back-country.

Fördelar med variant av hotell- och turismprogrammet inriktning turism och idrott:

En av de största fördelarna med programmet är att skolarbetet blir väl integrerat med både barmarksträning och skid/snowboardåkning. Turismkurser och diverse branschkunskapskurser integreras med själva specialidrotten, det gör utbildningen mer levande och relevant för de elever som väljer att tillbringa sin studietid hos oss. Snowboard och freerideskidåkning är inte bara en fritidssysselsättning utan också en global industri bestående av varor och tjänster. Då ger vårt program en bred bas av de kunskaper som är viktiga för den industrin. Inom detta program har du entvå åkdagar varje vecka under november fram till påsk.

Genom att vi kan lägga till kurserna Svenska 2 och 3 ges eleven grundläggande behörighet för högskola och universitet, detta eftersom regeringen bestämt att yrkesprogram inte ska ha obligatorisk högskolekompetens. Det blir alltså utökad kurs med 200 poäng. Slutpoängen blir därmed 2700 p.

Eftersom arbete på skidanläggningar är eftertraktat så vill vi ge eleverna grunderna för arbete på dessa anläggningar. Förutsättningarna för det är givetvis inriktningskurserna, individuella valet, programfördjupningar och de programgemensamma kurserna (se studieplan). De kurser som jobbar mot turism och i synnerhet mot skidanläggningsturism ger en bas som visar, både praktiskt och teoretiskt, hur arbetet på en anläggning ser ut men även hur andra delar av branschen jobbar. Då menar vi t ex resor, konfektion och produktion.

Hos oss behöver man inte välja mellan högskola, arbetsliv eller idrottskarriär. Vi ger dig hela paketet med högskolekompetens, inkörsport till vald bransch och goda möjligheter att förverkliga din idrottskarriär. Det man dock bör tänka på är att om man inte siktar på en karriär inom branschen utan vill bli t ex läkare, civilekonom eller jurist så kan det vara svårt att kombinera dessa planer med den idrott vi utövar och inriktningen på turism som vår utbildning har. Börjar man lägga till allt för många kurser (för särskild högskolebehörighet) kommer detta att påverka tiden ute i backen och då faller hela tanken med att gå hos oss på Freeridegymnasiet.