Träningsschema

V.47

freeridegymnasiet malung
HTF15

Mån: 13:00 – 14:45 Gym i källaren / Fystest i fabriken för kvarstående
Tis: 10:30 – 12:00 Cykel intervall i källaren / Cooper (löparbanan) för kvarstående
Ons: 13:00 Föreläsning i mini aulan.
15:00 Trampolin, fabriken.
Fre: Åkdag, info kommer.

HTF14

Mån: 09:45 Cooper (löparbanan) för kvarstående.
16:30 Fystester i fabriken för kvarstående.
Tis: 09:30 Heldag med tränarna, samling E-huset.
Ons: 14:30 Föreläsning i mini aulan.
Tors: 09:00 Falu koppargruva, avfärd vårdcentralen.

HTF13

Mån: 10:40 Gym och fystester i fabriken.
13:15 Föreläsning, fabriken.
Ons: 14:30 Föreläsning i mini aulan.
Tors: 09:30 Heldag med tränarna, samling E-huset.

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply